”Åh nej, ikke flere visioner og missioner – det fører alligevel sjældent til noget”. Sådan lyder det ofte, når der inviteres til et seminar i ledergruppen eller blandt medarbejderne. Ja, ofte kender medarbejderne og lederne slet ikke missionen og visionen, så hvordan forbinder man de begreber med den daglige drift og den enkeltes arbejdsopgaver, så det ikke blot bliver noget, man arbejder med på et seminar hvert tredje år og derefter glemmer? Netop her kommer kerneopgaven ind som et værktøj.

Kerneopgavens funktion

Kerneopgavens funktion er at omsætte vision og mission til dagligdag ved at prioritere arbejdsopgaverne hos den enkelte medarbejder. Vision og mission fungerer som rammen, mens kerneopgaven er oversættelsen af rammen til de daglige arbejdsopgaver. Kerneopgaven kan grundlæggende deles op i fire dele:

1. Ambition

Hvad vil vi være kendt for om x-antal år? Spørgsmålet handler om at få drøftet, hvilke oplevelser vi vil give kunderne i forbindelse med vores arbejde.

2. Værdiskabelse

Hvad vil kunderne miste, hvis vi ikke var her? Spørgsmålet handler om at få drøftet den værdiskabelse vores produkt/service har hos kunderne. Hvis ikke arbejdsopgaverne eller servicen giver kunden merværdi, så mister virksomheden sin eksistensberettigelse.

3. Målgruppe

Hvem er målgruppen for vores produkter/service? Alt for ofte er målgruppen ikke afklaret. Det betyder, at det bliver sværere at indfri kundens forventninger. Så vælg én målgruppe og gå efter at få netop dem til at mærke, hvad I vil.

4. Tilgangen

Det dækker over vores tilgang til målgruppe, og hvordan vi arbejder med den. Et kendt eksempel er: ”Bevæger vi mennesker, eller kører vi tog?”. Der er forskel på kundeoplevelsen, og det vi gerne vil tilføre vores produkt/service.

Disse fire dele danner tilsammen kerneopgaven. Kunsten er at få formuleringerne så konkrete, at man kan bruge dem i hverdagen til at prioritere, hvad vi skal arbejde med, og hvad vi ikke skal arbejde med. Ofte lyder det fra medarbejderne; Vi har travlt! Men med hvad kan man spørge lidt kritisk? Nogen gange har medarbejderne travlt med opgaver, som ikke vedrører kerneopgaven. Det er præcis de opgaver, der skal tages gennem kerneopgavens ”prioriteringskværn”.

Hvordan bruges kerneopgaven?

Udarbejd en liste over alle dine arbejdsopgaver. Sæt dig herefter sammen med din kollega eller din leder (f.eks. i en MUS-samtale) og vurdér hver enkelt arbejdsopgave op mod kerneopgaven:

Falder arbejdsopgaven ind under kerneopgaven?

Er den måske en del af kerneopgaven eller falder den uden for kerneopgaven?

De opgaver, der falder ind under kerneopgaven, skal du fortsætte med at udføre, for de giver jo netop kunden den oplevelse, du ønsker. De opgaver, som du er i tvivl om, skal grundig overvejes: Bidrager de positivt til kundens oplevelse? Og til sidst smider du resten af arbejdsopgaverne ud. I princippet i alt fald… der kan jo være undtagelser.

Nu har du så en ny liste af arbejdsopgaver, der er målrettet kerneopgaven. Men husk at vedligeholde og revidér din liste løbende.