Supervision for psykologer

Styrk fagligheden med supervision

Styrk fagligheden med supervision

Organisationskonsulenterne tilbyder supervision inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt.

I supervisionen har du mulighed for at styrke din faglighed i forhold til udviklingsarbejde i organisationer. Med afsæt i konkrete arbejdsmæssige temaer, udfordringer eller dilemmaer arbejder vi målrettet med din udvikling. Temaerne kunne for eksempel være udvikling af det personlige lederskab, din professionelle rolle, skærpelse af dit organisatoriske blik for hovedopgaven etc.

Vi arbejder med såvel sager som med personlige tematikker, der relaterer sig til varetagelsen af dine roller og opgaver og kan tage form af refleksion, sparring, udfordring og støtte afhængig af den aktuelle problematik.

Supervisionsforløb starter løbende og tilbydes både individuelt og i gruppe. Indhold og omfang aftales nærmere mellem supervisand(er) og supervisor.

Udbytte

  • Redskaber til at kunne agere og navigere i organisationer.
  • Styrkelse af egen faglige identitet og klarhed i organisatorisk rolle.
  • Stærkere kobling mellem person, rolle og hovedopgave.

Målgruppe

  • Erhvervs- og organisationspsykologer på vej mod autorisation eller under uddannelse til specialist i arbejds- og organisationspsykologi.
  • Ledere der ønsker at arbejde med deres personlige lederskab.
  • Fagprofessionelle, der ønsker at styrke deres faglige identitet og blive klarere på deres rolle i organisationer.

Kontakt Mads for at høre nærmere om rammer og mulighederne for supervisionsforløb.

Brug for supervision som psykolog?

Mads Lederudvikling

Mads er vores konsulent til supervision af psykologer.

Kontakt Mads

21 93 79 92

mads@org-kons.dk

Mads’ LinkedIn