Kære Annemette,
Tak for indsatsen med at facilitere vores TULE dialog mandag.
Jeg synes vi fik både glædet os og lært af, hvorfor vi er stærke, der hvor vi er det – og en del input til de områder, hvor vi har brug for at udvikle os.
Vi havde et vældig godt opsamlingsmøde i arbejdsmiljøgruppen i går og er i gang med at prioritere og konkretisere. Så det går, som vi havde håbet på.
Du fandt en fin stil og balance i rummet, godt gået. Presset til sidst var selvfølgelig stort pga. stram bagkant, men vi nåede frem i tide og alt gik som det skulle.