Coaching på lederniveau

Coaching på lederniveau er en effektiv måde for en virksomhed at styrke ledelsesevnerne og skabe bedre resultater. Ledere spiller en afgørende rolle i virksomhedens succes, og coaching kan hjælpe dem med at udvikle deres evner til at kommunikere klart, tage vigtige beslutninger og lede deres team i den rigtige retning. En af fordelene ved coaching […]

Stress stopper vi sammen update

Stressforbyggende indsats i SMV ‘er. Der er en stigning i antallet af danskere som føler sig stressede. Det er et problem for både arbejdspladsen, samfundet og den stressramte. Organisationskonsulenterne & Stress-Stop Management har i 2022 afsluttet og implementeret en stressforebyggende indsats finansieret af Vellev Foreningen  i samarbejde med otte SMV’er (små og mellemstore virksomheder). Det betyder, at i alt […]

Psykodynamisk Organisationsteori

En brugsbog som kan hjælpe dig til at forstå hvad der foregår i grupper og mellem grupper på arbejdspladen. En nyttig bog når man arbejder som psykolog, underviser og organisationskonsulent.Bogen giver et fint overblik over de vigtigste begreber med tilhørende konkrete eksempler fra praksisfeltet. Af og til er det svært at forstå, hvad der foregår […]

Prøv STAR modellen næste gang du skal forberede et jobinterview

Forberedelse til jobinterviewet – brug STAR modellen som en del af din forberedelse til rekrutteringen. Nogle gange er din rolle som ansættende leder let – kandidaten passer enten slet ikke eller er helt perfekt. Men oftest er verden ikke helt så sort/hvid – tværtimod. Ofte virker kandidaten overordnet helt rigtig, men du har stadig en […]

Kerneopgaven – Værktøjet til at puste liv i Vision og Mission

Kerneopgavens funktion Åh nej, ikke flere visioner og missioner – det fører alligevel sjældent til noget. Sådan lyder det ofte, når der inviteres til et seminar i ledergruppen eller blandt medarbejderne. Ja, ofte kender medarbejderne og lederne slet ikke missionen og visionen. Så hvordan forbinder man de begreber med den daglige drift og den enkeltes […]