Indsigt og udvikling med Insights Discovery® personprofil

Selvindsigt fører til trivsel og effektivitet

Din succes og trivsel bygger på din selvindsigt og viden om hvem du arbejder bedst sammen med? Hvilke arbejdsopgaver, der motiverer dig bedst? Og hvilke rammer der skal til for at du yder dit bedste?

Vi bruger gerne personprofilen Insights Discovery som et udgangspunkt for lederudvikling og coaching, fordi det hjælper medarbejdere og ledere med at yde deres bedste ved at give dem en bedre forståelse af sig selv. Når vi forstår os selv bedre, er det også lettere at tilpasse sig og relatere til andre. Og effektive samarbejder er en forudsætning for en virksomheds succes.

Insigths Discovery er et anerkendt og velgennemprøvet analyseværktøj, som er meget populært i virksomheder. Det kan bruges i rekrutteringsprocessen, til individuel præstationsudvikling eller bredere team- og lederudvikling.

Teamindsigt

Insigths Discovery er et af de stærkeste værktøjer på markedet til at give indsigt i teams og hvordan man i teamet skaber gode og effektive relationer. En personprofil giver indsigt i hvordan man genkender og værdsætter teamkollegernes forskelligheder. Det bidrager til at gøre samarbejdet stærkere, mere udviklende og mere effektivt.

Teoretisk baggrund

Insights Discovery® profilen er tilgængelig på over 40 sprog. Personprofilerne bygger på Jungs teori om det bevidste og ubevidste i vores psyke, og giver udover et meget præcist billede af vores styrker og svagheder, også et unikt indblik i hvordan vi bedst kommunikerer med hinanden og hvilke udviklingsområder vi med fordel kan tage fat på. De personlige indsigter og udviklingstiltag formidles i et letforståeligt sprog, som underbygges af farver. 

Havblå, ildrød, solgul og skovgrøn giver et fælles sprog

Ofte kan det være grænseoverskridende og svært at tale om hinandens forskelligheder og stærke/svage sider. Insigths Discovery profilen er enkelt og letforståeligt bygget op og har et visuelt udtryk, som betyder at teamet hurtigt får et overblik at tale udfra. 

Sproget omkring farveenergierne og forståelsen af at alle profiler er vigtige for teamet betyder at teamet på en ufarlig og engagerende måde får talt om samarbejdet. Det blvier et hverdagssprog om adfærd, som alle forstår.  

Vælg den rette samarbejdspartner og profiltype

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige udbydere og profiltyper.  I organisationskonsulenterne tilbyder vi profiler og forløb i partnerskab med Insights® og People Tools. 

Udfra jeres behov guider vi jer gerne til hvad den rigtige løsning kan være for jer. Det væsentlige er at arbejdet med personprofiler bliver en aktiv og involverende proces hvor de deltagene selv i høj grad for mulighed for at drøfte og reflektere over egen og andres adfærd. 

Brug for råd om indsigt og udvikling?

Vi kan begge bidrage med at udvikle dig. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.