Vi gør dig til en bedre leder

Organisationskonsulenterne tibyder skræddersyede forløb til coachingsforløb individuelle eller teambaseret. Individuel lederudvikling og coaching for lederteams, er vores speciale.

Bliv en bedre leder

Vil du gerne blive bedre til at varetage lederrollen? Står du af og til i dilemmaer, der kan gøre det svært at handle? Ønsker du at arbejde med at udvikle lederrollen til gavn for både den enkelte og virksomheden?

Ekstern sparringspartner

Uanset hvad udfordringen er, kan det være rart med en ekstern sparringspartner, som kan tilbyde nye perspektiver og inspirere til handling.

Fokus og varighed

Vi aftaler fokus og varighed på baggrund af et uforpligtende, indledende møde sådan, at du eller I får det størst mulige udbytte.

Individuel lederudvikling

Et moderne arbejdsliv stiller store krav til personlighed, psykologisk nærvær og personlig robusthed. Som leder får du større gennemslagskraft ved en høj bevidsthed om, hvilken rolle du påtager dig i dit arbejdsliv.

At være bevidst om den rolle, du indtager eller får givet, er første skridt på vej mod trivsel, karriere og effektivitet.

Individuel lederudvikling kan tilbydes såvel nyansatte ledere som erfarne ledere. I en individuel session kan der blandt andet indgå tests (som NEO-PI-3 eller Garuda’s kompetenceprofil) eller rolleanalyse.

Måske er du i én af disse lederstillinger

 • Aspirant/ledertalent – Er ledelse noget for mig og kan jeg det?
 • Ny leder – Hvordan håndterer jeg min nye rolle. Hvad bidrager jeg med?
 • Erfaren leder – Hvad kan jeg nu og senere?
 • Leder af ledere – Hvordan opnår jeg resultater gennem andre?

 

Samtalerne tilpasses der, hvor du er i din ledertilværelse og kan tage form af coaching, supervision eller rådgivning afhængig af dit behov.

Konkrete eksempler på tidligere individuelle forløb

 • Coaching: Forløb over 12 mdr. til ny leder, der blev sat i spidsen for en fusion mellem to organisationer (samlet 190 ansatte) med to formål a) fastholde lederen i stillingen det første år b) rådgive om fusionsprocesser og håndtering af sådanne.
 • Coaching: Forløb med sektionsleder, der havde vanskelig ved at håndtere sit temperament og derfor kom i konflikt med både medarbejdere og samarbejdspartnere.
 • Rådgivning og støtte til leder i forbindelse manglende fælles retning og dårligt arbejdsmiljø i lederens afdeling.

Lederteamudvikling

Et velfungerende lederteam med fælles retning og godt samarbejde er en væsentlig hjørnesten i en organisation. Derfor er det en god ide at investere i et fortsat godt samarbejde i lederteamet, uanset om det er nyt, etableret eller under forandring.

Det nye ledelsesteam

Når ledelsesteamet eller ledergruppen får nye medlemmer kan det være en ide i fællesskab at se lidt nærmere på nogle forskellige spørgsmål:

 • Hvad det er for en opgave man skal lykkedes med i fællesskab?
 • Hvilken kurs skal ledelsesteamet have?
 • Hvordan og hvor hyppigt koordinerer vi med hinanden
 • Hvordan understøtter vi hinanden?
 • Hvordan sikres den enkelte leders engagement?

Ledelsesteam under forandring

Måske er organisationen vokset meget, I har fået andre opgaver, nye kolleger eller forudsætningerne for jeres arbejde er ændret.

Det kan også være, at I er fusioneret og det har ændret gruppen, jeres opgave i gruppen og de rammer og mål, I skal navigere efter.

I det tilfælde kan ovenstående spørgsmål være gode at genbesøge.

Ledelsesteam der vil stå stærkere

Det kan også være, at man i ledelsesteamet ønsker at arbejde med at udnytte de forskelligheder medlemmerne i ledelsesteamet besidder ved at opbygge personligt kendskab, stærke relation og gruppepsykologisk tryghed. Det kan blandt andet ske ved at arbejde med:

 • Hvordan er vi forskellige fra hinanden?
 • Hvilke styrker og skyggesider bringer den enkelte med ind i gruppen?
 • Hvilke forskelle vil kunne forhindre os i at arbejde effektivt sammen?
 • Hvilke forskelle vil vi kunne udnytte til at styrke samarbejdet og resultater?

 

I et sådan arbejde har vi ligeledes haft glæde af at arbejde med rolleanalyse og forskellige persontests.

Brug for råd om lederudvikling?

Vi kan begge bidrage med at udvikle dig som leder. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive en bedre leder