Ekstern HR chef

Fleksibel og hurtig HR assistance

REFERENCER

Harald Høi Andersen,
Direktør, kaastrup/andersen

Få støtte fra en erfaren HR chef på fleksible vilkår

Personaleledelse er helt centralt for, at virksomheden lykkes. Fleksibel og hurtig HR assistance giver bedre motivation, trivsel og rekruttering.

Mange ledere i små og mellemstore virksomheder har ansvar for personaleledelsen. Ofte kniber det med tid til opgaven eller måske ligger interessen i den faglige og strategiske udvikling af virksomheden.

Men enhver leder ved godt, at personaleledelse er helt centralt for, at virksomheden lykkes.

I den situation vil det være en fordel for jer at trække én af os ind som ekstern HR chef.

Fordelene ved ekstern HR assistance er:

 • Fleksibilitet og hastighed. Du kan trække på hjælpen, når der er behov og har ingen udgifter, når alt igen kører. Jeg er hurtigt i gang med opgaven, fordi jeg kender jeres virksomhed, kulturen, målene og ved hvem jeg skal tage fat i.
 • Problemerne ligger ikke og vokser sig større. Når du støder på en opgave, du har brug for hjælp til er det let at uddelegere til mig.
 • Fokus på kerneopgaven og kunderne vokser, fordi der bliver taget hånd om trivslen
 • Kvaliteten af HR arbejdet bliver bedre, fordi I kan trække på mine erfaringer og værktøjer fra 20 års arbejde med HR i store organisationer.
 • Rekrutteringsprocessen bliver mere effektiv og billigere, fordi I ikke behøver trække andre eksterne samarbejdspartnere ind.

Opgaver I kunne have brug for sparring eller hjælp til :

 • Hvordan bliver lederne endnu bedre til at motivere og lede? Fx gennem bedre MUS samtaler eller træning i coachende samtaler.
 • Hvordan tiltrækker og fastholder vi de rigtige medarbejdere?
 • Hvordan får vi værdi af vores APV arbejde?
 • Hvordan håndterer og nedbringer vi sygefraværet? Og forebygger stress?
 • Hvordan laver vi gode forandringsprocesser?
 • Hvordan løser vi samarbejdsproblemer og øger den gode kommunikation?

Tag fat i mig og lad os finde en løsning, som passer jer

Jeg tager gerne et gratis og uforpligtende møde med jer, hvor vi kan tale om jeres behov og om hvad målet med et samarbejde skal være. Ud fra inputtene udarbejder jeg et oplæg til vores samarbejde, som vi kan drøfte videre ud fra ligesom vi også kan aftale om det passer jer bedst med et fast månedligt timetal, et klippekort med f.eks. 30 timer eller en tidsbegrænset aftale.

Derfor passer jeg til jer

Jeg har tidligere arbejdet med HR og organisationsudvikling hos bl.a. kaastrup andersen, Silkeborg Kommune, Danske Bank og Velfac i roller som HR partner, HR chef og teamleder. Jeg har således både arbejdet i store organisationer med veltilrettelagte HR værktøjer og processer og prøvet at bygge en HR funktion op fra bunden af.

Jeg har en række uddannelser, kurser og certificeringer inden for området og glæder mig til at bruge min erfaring til gavn for jer.

Hør mere om ekstern HR assistance

Annemette_Organisationsudvikling

Annemette er vores konsulent og ekspert i HR.

Kontakt hende og hør mere om hvordan hun kan hjælpe jeres team og organisation.

Kontakt Annemette

22 42 29 87

annemette@org-kons.dk

Annemettes LinkedIn