Stressrådgivning

Gør noget anderledes og forebyg stress

Bryd mønsteret og forbyg stress

Stress påvirker arbejdsevnen og nedsætter produktiviteten – hvad kan I gøre? Virksomme stressindsatser indebærer, at hver eneste ansat i virksomheden kender sin opgave i forhold til at opdageforebygge og håndtere stress – og helt konkret begynder at gøre noget anderledes.

Organisationskonsulenterne rådgiver (i samarbejde med stress-stop-nu.dk), hvordan I kan forbygge og håndtere stress.

Vi har designet en bæredygtig måde at håndtere stress på: Stress-Stop-planen med fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering af stress på de forskellige organisatoriske niveauer. Stress-Stop-Planen hjælper jer  til at klargøre opgaver og ansvar på de forskellige organisatoriske niveauer. Indholdet tilpasses naturligvis jeres virksomhed på baggrund af et forudgående inspirations- og designmøde.

Kontakt Mads Krarup for at høre mere om hvad vi kan hjælpe jer med.

Bryd mønstret med fem skridt

Øg forståelsen
Øg den enkelte leders/medarbejders forståelse af stress og stresssymptomer og deres følelse af at være i stand til at håndtere stress.

Handlemuligheder
Skab øgede handlemuligheder for den enkelte leder/medarbejder i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress.

God Kultur
Skab en god kultur med fokus på at få et fælles sprog for den skadelige stress og en fælles forståelse af handlemuligheder i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Understøt
Sikre organisatoriske strukturer og procedurer, der understøtter ovenstående og indeholder enkle værktøjer og systematiske aktiviteter til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Udvikle
Udvikle ledere og medarbejderes kompetencer i forhold til at håndtere stress med henblik på at styrke ansvarligheden og sikre bæredygtigheden i organisationens/medarbejders forståelse af stress og stresssymptomer og deres følelse af at være i stand til at håndtere stress.

Brug for råd til stresshåndtering?

Mads Lederudvikling

Mads har stor erfaring i stresshåndtering. Kontakt ham og hør mere om hvordan han kan hjælpe dig eller din organisation med stress.

Kontakt Mads

20 43 44 90

mads@org-kons.dk

Mads’ LinkedIn